Galeria Akcji Iskierka Radości
Rok szkolny 2010/2011

Zebrane śrdoki czystości w Zespole Szkół nr 5