Spotkanie Koordynatorów Akcji - 22 październik 2013 r.