Akcja Charytatywna ZS nr 5

„Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości -
- Szczecińskie Szkoły Dla Potrzebujących”

18 EDYCJA

Celem naszej akcji jest zaktywizowanie młodzieży szczecińskich szkół do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom.

Pomysł akcji narodził się w 2000 roku wśród uczennic III klasy o profilu socjalnym I Liceum Technicznego w Zespole Szkół nr 5, a jej inicjatorem był ówczesny Wicedyrektor, a obecny Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 Pan Mirosław Żylik. Pierwszym koordynatorem była nauczycielka chemii w ZS nr 5 Wioletta Kobzdej. W następnym roku uczniowie i grono pedagogiczne ZS nr 5 zorganizowali tę akcję już pod znaną dziś, a wówczas po raz pierwszy użytą, nazwą PODARUJ DZIECIOM ISKIERKĘ RADOŚCI. Przez kilka kolejnych edycji, akcję koordynował opiekun Samorządu Uczniowskiego ksiądz Sylwester Marcula, który dekretem biskupa podjął posługę w Gryficach od września 2010 r. Od 10 Edycji Iskierki Radości obowiązki koordynatora akcji przejęły nauczycielki ZS nr 5: Kinga Maciaszczyk, Anna Sawicka oraz Wioleta Kobzdej. Wspierane są przez zespół zaangażowanych w akcję nauczycieli i uczniów tworzących tzw. Grupę Iskierkową.

W tym roku odbędzie się 18 edycja naszej akcji, która swoim zasięgiem objęła również i inne szkoły, dlatego też bylibyśmy ogromnie zaszczyceni, mogąc znów liczyć na wsparcie i zaangażowanie uczniów i nauczycieli Państwa szkoły. Przez te 18 lat pomogliśmy już setkom, a może nawet i tysiącom dzieci! Wspieraliśmy tych, którzy potrzebowali tej pomocy najbardziej: uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, domy dziecka, pogotowia rodzinne i opiekuńcze, nieśliśmy również iskierkę radości samotnym i opuszczonym. 

JEST JUŻ Z NAMI BLISKO 70 PLACÓWEK OŚWIATOWYCH!!!

Honorowy Patronat nad 18. Edycją Iskierki Radości roztoczyła Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Polskiej. Mecenatem objęli akcję Jego Eminencja Ksiądz Arcybiskup, Prezydent Miasta Szczecin. Swój mecenat przyznali nam również Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Wojewoda Zachodniopomorski. Natomiast spośród mediów współpracują z nami: TVP Szczecin, Kurier Szczeciński i Radio ESKA. Termin inauguracji akcji został wyznaczony na dzień 25 listopada br. w Galerii Kaskada. Abyśmy jak co roku mogli w okresie przedświątecznym pochylić się nad najmniejszymi i wnieść swój wkład w budowę lepszego świata, proponujemy w poszczególnych tygodniach trwania akcji podjęcie takich działań, które z jednej strony uwrażliwią młodzież na potrzeby innych, a z drugiej polepszą byt materialny najuboższych, przywołując uśmiech na ich twarze.

Content Management Powered by CuteNews