Galeria Akcji Iskierka Radości
Rok szkolny 2006/2007

Marsz

Zbiórka pieniędzy

Finał akcji - sala gimnastyczna ZS5