Galeria Akcji Iskierka Radości
Rok szkolny 2010/2011

Dni Ekologiczne w Zespole Szkół nr 5 w ramach Iskierki Radości